Siirry sisältöön

Työkyvyn edistämistä ja hyvinvoinnin tukemista maaseutuyrittäjille

Huhtikuun alussa alkanut, Diakin ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteishankkeen tavoitteena on maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yritystoiminnan kehittäminen. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2019–31.3.2021 ja alueellisesti se toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa.

Miksi tällaista hanketta tarvitaan? Maaseudun monipuolinen ja vireä yritystoiminta jää usein näkymättömäksi, kun elinkeinoja katsotaan kaupunkien ja kasvukeskusten näkökulmasta. Maaseudulle tyypillistä on se, että oma elanto tulee usein useammasta purosta. Erilaiset toimialat ja tekemisen muodot täydentävät toisiaan. Tällainen monialainen yrittäjyys ja myös itsensä työllistäminen yksinyrittäjänä voi jäädä väliinputoajan rooliin, jos yrittäjyyttä katsotaan vain kasvu- ja työllistämistavoitteiden läpi.

Maatalousyrittäjillä on omat haasteensa, kun huonot satokaudet, alhaiset tuottajahinnat, kalliit työvälineet sekä vuokra- ja ostomaan kalleus aiheuttavat taloudellisia vaikeuksia. Taloudelliset vaikeudet heijastuvat perhe-elämään ja muihin sosiaalisiin suhteisiin sekä vaikuttavat pahimmillaan haitallisesti terveyteen ja hyvinvointiin.

Kaikkia yrittäjiä yhdistää omasta hyvinvoinnista ja yritystoiminnan kehittämisestä huolehtiminen. Näille ei aina jää aikaa kiireisen arjen keskellä. Jopa tekemisen ilo ja innostus voivat johtaa työuupumukseen, jos työmäärää ei osaa rajata ja pitää huolta omasta itsestä.

Kutsumme kaikki maaseudun erilaiset yrittäjät mukaan verkkokursseille, työpajoihin ja seminaareihin pysähtymään näiden teemojen äärelle loppuvuodesta 2019 alkaen.

Diak tuo hankkeeseen erityisesti työkyvyn, työssä jaksamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää osaamista. Kajaanin ammattikorkeakoulun asiantuntijuus johtamisosaamisessa ja liiketoimintaosaamisessa mahdollistaa maaseutuyrittäjille yritystoiminnan edellyttämien taitojen vahvistamisen.

Tiedotamme näillä nettisivuilla hankkeen järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista. Otamme myös mielellämme vastaan ideoita ja koulutustoiveita.

Katja Nuottila
projektipäällikkö
Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen -hanke