Siirry sisältöön

Tolokkuja keinoja maaseudun yrittäjän ja yrityksen hyvinvointiin

Yksi menestyvän yrityksen tunnusmerkeistä on hyvinvoivat ihmiset. Kun pidät huolta omasta jaksamisestasi ja päivität osaamistasi, panostat samalla yritykseesi. Valmennuksissa ja työpajoissa tutustut toisiin yrittäjiin, saat vertaistukea ja löydät uusia näkökulmia arkiseen aherrukseen.

Tälle sivulle kootaan tietoa liiketoiminnan kehittämisestä sekä yrittäjän hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisestä hankkeen edetessä. Mitkä keinot auttaisivat sinua eteenpäin omassa yritystoiminnassasi? Mistä saisit uutta virtaa ja tekemisen iloa? Tutustu ja tule mukaan.

Yhteistyössä rakennamme maaseudulle entistä paremman huomisen yrittäjyyteen

Haluamme koota kaikki maaseudun yrittäjät yhteen Pohjois-Pohjanmaan, Koillismaan ja Kainuun alueella, luomaan maaseudulle paremmat edellytykset hyvinvoivaan yrittäjyyteen. Maaseudulla on monenlaista yrittäjyyttä – kaikki maaseudun eri yrittäjät ovat tervetulleita mukaan hankkeemme toimintaan.

Teille kaikille maaseudun yrittäjille on nyt avattu omat Facebook sivut, jotka löytyvät nimellä Maaseudun hyvinvoiva yrittäjä.

Sivuilla tiedotetaan erilaisista tapahtumista ja koulutuksista, jaamme myös ajankohtaisia artikkeleita. Myös sinulla maaseudun yrittäjä on tilaisuus osallistua ja herätellä yhteistä keskustelua Facebook sivuilla. Kaikesta hankkeemme toiminnasta saat myös tietoa nettisivujemme kautta ja tämän lisäksi tulemme tekemään kohdennettua tiedottamista yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa.

Avaamme pian Facebook-sivuille kyselyn, mihin vastaamalla pääset vaikuttamaan hankkeen toimintaan, jotta voimme vastata parhaalla mahdollisella tavalla yrittäjien erinäisiin toiveisiin ja tarpeisiin aina liiketoiminta- ja johtamisosaamisesta hyvinvointiin. Tässä kaipaamme suuresti teidän apuanne – kyselyyn vastanneiden kesken arvomme vuoden lopussa tuotelahjoja.

Toimintamme starttaa käytännössä Pohjois-Pohjanmaalla, Koillismaalla ja Kainuussa loppuvuodesta. Ensimmäisessä vapaamuotoisessa tapaamisessa kerromme kahvittelun lomassa yleisesti hankkeen toiminnasta ja samalla on tilaisuus vielä jakaa erilaisia ajatuksia ja toiveita sisällöistä tuleviin koulutuksiin ja tapaamisiin liittyen. Tapaamisessa on mukana myös inspiroiva ja asiantunteva puhuja hyvinvoinnista.

Mitä hanke tarjoaa maaseutuyrittäjille?

Hankkeen koulutuksia toteutetaan viitenä eri teemana. Teemat ovat: yrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaamisen edistäminen, työkyvyn edistäminen ja tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.

Yrittäjänä sinulla on mahdollisuus osallistua kaikkien teemojen toimintaan. Voit valita myös juuri sinua kiinnostavat teemat.

Ensimmäisessä tapaamisessa esitellään  hanketta ja osallistujana pääset vaikuttamaan koulutuspäivien sisältöön. Vaikuttamalla  koulutuspäivistä tulee mahdollisimman paljon maaseutuyrittäjän työn näkökulmasta toteutettavia.

Hankkeen koulutuksiin ja valmennuksiin osallistuminen on maksutonta, mutta ne ovat de minimis -tuen alaista tukea yrityksille. Koulutuksiin osallistujille lähetetään tarkempaa tietoa aiheesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Ole rohkeasti yhteydessä, jos kaipaat lisätietoa hankkeesta.

Ohessa lyhyesti teemojen sisällöt, ajankohdat ja toteuttamistavat:

1. Johtamisosaaminen –  koulutusajankohta tammikuu – maaliskuu 2020

Teemassa pohditaan oman yritystoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia osallistujilta tulevien tarpeiden mukaan. Koulutus käynnistyy yhteisellä tapaamisella, jossa voit tavata muita yrittäjiä. Aloitustapaamisen jälkeen voit joustavalla aikataululla kuunnella ja/tai katsella verkossa asiantuntijaluentoja.

2. Liiketoimintaosaaminen, toteutusajankohta lokakuu – joulukuu 2020

Liiketoimintaosaamisen teema tarjoaa valmiuksia ja osaamista oman yrityksen liiketoimintapotentiaalin tunnistamiseen ja kehittämiseen. Tarkemmat sisällöt ja toteutustapa rakentuvat osallistujilta tulleiden toiveiden mukaan. Lisäksi tietoa esim. Green Caresta ja kestävästä kehityksestä.

3. Vertaistoiminta ja yhteisöllisyys, toteutusajankohta helmikuu-huhtikuu ja marraskuu 2020

Tapaamisissa tutustut toisiin yrittäjiin, mitä kautta saat osaamista, tukea ja jaksamista arkeesi. Järjestämme alueellisia seminaareja, workshoppeja ja pop up pajoja osallistujien toiveiden mukaisesti esimerkiksi seuraavista teemoista: hyvinvointi ja jaksaminen maaseutuyrittäjänä, verkostoitumisen hyödyt hyvinvoinnille, henkilökohtaiset voimavarat ja vahvuudet maaseutuyrittäjänä ja omassa ammatillisessa verkostossa sekä oman osaamisen tunnistaminen ja jakaminen.

4: Toimiva vuorovaikutus työyhteisössä, toteutusajankohta syyskuu-marraskuu 2020

Pohdimme yrityksen työntekijöiden voimavaroja ja vahvuuksia sekä tiiminä toimimisen tapoja. Tavoitteena on sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen sekä työilmapiirin parantaminen. Toteutus tapahtuu yhteisten tapaamisten, koulutustilaisuuksien ja virkistäytymisen avulla – kokonaisuus muotoutuu yrittäjien tarpeiden mukaisesti.

5: Työhyvinvointi, toteutusajankohta marraskuu 2019 – joulukuu 2020

Tapaamisissa keskitymme yrittäjän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen, sillä usein kiireisen arjen keskellä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen voi jäädä liian vähälle huomiolle. Keskeisiä teemoja ovat mm. terveelliset elintavat (terveellinen ravinto, ruokarytmi, liikunta, työ- ja vapaa-ajan rytmittäminen, rentoutuminen) itsestä huolenpito, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi, työssä jaksaminen ja motivaatio, työergonomia ja turvallinen työympäristö. Teemoja tarkastellaan luentojen ja toiminnallisen työskentelyn avulla.