Siirry sisältöön

Miksi tarvitaan maaseudun yrittäjille suunnattua hanketta?

Maaseudun monipuolinen ja vireä yritystoiminta jää usein näkymättömäksi, kun elinkeinoja lähestytään kaupunkien ja kasvukeskusten näkökulmasta. Maaseudulle tyypillistä on se, että oma elanto tulee usein useammasta purosta. Erilaiset toimialat ja tekemisen muodot täydentävät toisiaan. Tällainen monialainen yrittäjyys ja myös itsensä työllistäminen yksinyrittäjänä voi jäädä väliinputoajan rooliin, jos yrittäjyyttä katsotaan vain kasvu- ja työllistämistavoitteiden läpi.

Maatalousyrittäjillä on omat haasteensa, kun huonot satokaudet, alhaiset tuottajahinnat, kalliit työvälineet sekä vuokra- ja ostomaan kalleus aiheuttavat taloudellisia vaikeuksia. Taloudelliset vaikeudet heijastuvat myös sosiaalisiin suhteisiin sekä vaikuttavat pahimmillaan haitallisesti terveyteen ja hyvinvointiin.

Kaikkia yrittäjiä yhdistää omasta hyvinvoinnista ja yritystoiminnan kehittämisestä huolehtiminen. Näille ei aina jää aikaa kiireisen arjen keskellä. Myös tekemisen ilo ja innostus voi polttaa loppuun, jos työmäärää ei osaa rajata ja pitää huolta omasta itsestä.

Kutsumme kaikki maaseudun erilaiset yrittäjät mukaan verkkokursseille, työpajoihin ja seminaareihin pysähtymään näiden teemojen äärelle loppuvuodesta 2019 alkaen.

Diakonia-ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen erityisesti työkyvyn, työssä jaksamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää osaamista. Kajaanin ammattikorkeakoulun asiantuntijuus johtamisosaamisessa ja liiketoimintaosaamisessa mahdollistaa maaseutuyrittäjille yritystoiminnan edellyttämien taitojen vahvistamisen.

Tiedotamme näillä sivuilla hankkeen järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista. Otamme myös mielellämme vastaan ideoita ja koulutustoiveita. Ollaan yhteyksissä!