Siirry sisältöön

Välitetään yhdessä

Elokuun blogissa Välitä viljelijästä -projektityöntekijä Outi Ruottinen kertoo projektin taustoista ja toiminnasta. Hän tuo esille moniammatillisen yhteistyön tärkeyden haastavien tilanteiden selvittämisessä ja rohkaisee viljelijöitä osallistumaan myös projektin järjestämiin tapahtumiin. Outi Ruottinen on myös Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Työt kaatuvat niskaan ja hallinnan tunne on kadonnut. Työn paljous uuvuttaa. Paineet ahdistavat. Kroppa reistailee. Uni ei tule silmään. Laskut kasautuvat ja perintäkirjeitä ropisee. Rahat eivät riitä. Tuotanto ei meinaa kannattaa. Parisuhde reistaa. Masentaa. Olut maistuu. Töissä sattuu haaveri. Vakava sairaus pysäyttää. Jatkajaa ei löydy. Eläkeikä lähestyy. Yksinäisyys vaivaa. Kukaan ei välitä.

Tässä esimerkkejä elämäntilanteista, joiden vuoksi Välitä viljelijästä -projektiin ollaan yhteydessä. Maatalousyrittäjän jaksamista voi kuormittaa pieni tai suuri asia. Vaikka elämä lähtökohtaisesti tuntuisi sujuvan hyvin, yllättäviä vastoinkäymisiä voi tulla kenelle tahansa meistä. Haasteiden edessä ei tarvitse eikä kannata jäädä yksin. Monia auttavia tahoja on kyllä käytettävissä, ja apua kannattaa pyytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Välitä viljelijästä -projekti

Yksi viljelijöitä auttava taho on Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti. Viisi vuotta sitten viljelijöiden väsymys ja turhautuneisuus elinkeinon heikkoon kannattavuuteen ja kuormittavuuteen purkautui mielenosoituksena ja traktorimarssina Helsinkiin. Päättäjät vastasivat silloin viljelijöiden hätähuutoon myöntämällä kriisirahoitusta maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseksi.

Kriisirahoituksen avulla Mela käynnisti vuoden 2017 alusta valtakunnallisesti toimivan Välitä viljelijästä -projektin. Projektin tarkoituksena on auttaa haasteellisessa elämäntilanteessa olevia maatalousyrittäjiä, kehittää työkykyä tukevaa ja ongelmia ennalta ehkäisevää toimintaa sekä tiivistää yhteistyötä maatalouden sidosryhmien kanssa.

Toiminnan aikana jo yli 2000 viljelijää on saanut apua projektista. Viljelijöiltä saadun palautteen perusteella projektin toimilla on pystytty parantamaan viljelijöiden työhyvinvointia ja jaksamista sekä tukemaan heitä tilanpidon ja elämän haasteissa.

Miten voimme auttaa?

Välitä viljelijästä -projektissa keskeisessä roolissa on projektityöntekijöiden käytännön asiakastyö maakunnissa. Maksuton ja luottamuksellinen palvelu luo matalan kynnyksen avun pyytämiselle. Kun saamme yhteydenoton tai yhteydenottopyynnön viljelijältä, menemme käymään tilalla. Kuunteleminen on aluksi tärkein tehtävämme. Usein viljelijän jaksamista helpottaa jo se, että mieltä painavat asiat ja ongelmat saa purkaa luotettavalle kuuntelijalle.

Yhdessä viljelijän kanssa kartoitamme kokonaistilannetta, etsimme ongelmakohtia sekä pohdimme erilaisia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja tilanteen helpottamiseksi. Voimme auttaa viljelijää konkreettisesti asioiden selvittelyssä ja hänen valtuutuksellaan olla neuvottelu- ja keskusteluapuna esim. velkojien, pankin, ulosoton tai eri viranomaisten kanssa. Lisäksi koordinoimme viljelijän avuksi muita kulloinkin tarvittavia asiantuntijatahoja.

Projektin kautta viljelijät voivat hakea myös ostopalvelusitoumusta henkistä jaksamista tukevaan asiantuntija-apuun. Työnohjauksesta sekä yksilö- tai parisuhdeterapiasta on kokemusten mukaan löytynyt monelle viljelijälle apua jaksamisongelmiin. Lisäksi Mela järjestää vuosittain erilaisia hyvinvointitapahtumia ja -koulutuksia sekä vertaistukiryhmiä maatalousyrittäjille.

Yhdessä olemme enemmän

Moniammatillinen yhteistyö on osoittautunut tehokkaaksi toimintamalliksi maatalousyrittäjien haasteellisten tilanteiden selvittämisessä. Mitä tiiviimpi ja kattavampi asiantuntijaverkosto saadaan koottua viljelijän ympärille, sitä paremmin viljelijää pystytään tukemaan ja ongelmia ratkomaan.

Kaikki toimijat, jotka kohtaavat työssään maatalousyrittäjiä, ovat avainasemassa haastavien tilanteiden ja jaksamiseen liittyvien ongelmien havaitsemisessa. Jokainen voi oman työnsä lomassa havaita hälytysmerkkejä, jotka saattavat kieliä maatalousyrittäjän uupumisesta. Huomaako esimerkiksi viljelijän käytöksessä, taloudenpidossa, tuotannossa tai ympäristön siisteydessä muutoksia huonompaan? Tai kuuleeko viljelijän puheessa hälyttäviä sanoja?

Mitä varhaisemmassa vaiheessa haasteelliset tilanteet pystytään havaitsemaan, ottamaan asia viljelijän kanssa puheeksi ja ohjaamaan viljelijä avun piiriin, tilanteet on helpompi ratkaista. Välitetään siis viljelijästä yhdessä!

Outi Ruottinen

Kirjoittaja työskentelee Välitä viljelijästä -projektityöntekijänä Etelä-Savon alueella, asuu perheineen ja kaikenkarvaisine ystävineen maalla, viihtyy luonnon keskellä ja arvostaa kotimaista lähiruokaa.