Siirry sisältöön

Uuden yrittäjän ja talousasiantuntijan mietteitä

Maatilan talouden analysointi vaatii aikaa ja panostuksia sekä maatalousyrittäjältä että asiantuntijalta. Kesäkuun blogissa Matias Muhonen tarkastelee keskeisiä tilan talouden kehittymisestä kertovia lukuja ja kokonaisuuksia. Hän pohtii myös maatalousyrittäjän vaikeaa asemaa kustannusten nousun keskellä.

Maailmamme pyörii merkittävässä määrin talouden ympärillä, sillä analysoimme jatkuvasti taloutta – onko tulossa kasvua vai taantuma. Henkilökohtaisesti talouden analysointi voi mennä jopa tylsyyteen asti, sillä olen talouden kanssa tekemisissä päivittäin, niin kuin toki me kaikki jollain tasolla. On henkilökohtainen talous, perheen talous, ehkä oman yrityksen talous, kunnan tai kaupungin talous, valtion talous ja maailman talous. Sitten on vielä se porukka, joka analysoi muiden taloutta.

Talouden tunnusluvut esiin

Minulla on työssäni talousasiantuntijana ollut kymmeniä asiakkaita, joiden maatalousyrityksen taloutta analysoin – samalla yritän pysyä kärryillä vielä oman maatalousyritykseni taloudesta. Talouden analysointi vaatii aikaa ja panostuksia sekä asiantuntijalta että itse maatalousyrittäjältä. Tilan talouden kehittymistä seurataan useiden lukujen avulla. Pitkällä aikavälillä kolme isompaa kokonaisuutta erottuu; maksuvalmius eli kuinka hyvin tila pystyy suoriutumaan velvoitteistaan kuten lainojen lyhennyksistä ja muista maksuista, vakavaraisuus – kuinka paljon tilalla on omaisuutta velkaan nähden. Viimeisenä kannattavuus, jota voisi pitää lopulta tärkeimpänä elementtinä; pitkällä aikavälillä heikko kannattavuus merkitsee sitä, että yritys tuottaa tappiota, joka johtaa lopulta toiminnan lopettamiseen.

Myös tuotannon luvut ovat tärkeitä; kuinka paljon lehmät lypsävät maitoa, kuinka nopeasti porsaat kasvavat, tai kuinka korkea viljasatoni on. On tärkeää löytää omaa yritystä parhaiten kuvaavat tunnusluvut ja saada yhteistyö toimimaan hyvin kirjanpitäjän tai asiantuntijan kanssa. Asiantuntijan työssä suurimmat onnistumiset ovatkin juuri niitä, kun pystyy tuomaan asiakkaalle oikeasti hyödyllistä tietoa ja antamaan uusia oivalluksia.

Suutarin lapsella ei ole kenkiä – vai onko?

Maatalousyrittäjällä on oltava melkoinen määrä erilaisia taitoja. On osattava korjata erilaisia koneita ja laitteita, seurata säätä, hoitaa eläimiä, ymmärtää taloutta ja olla hyvä kauppamies. Monissa ammateissa korostuu erikoisosaaminen, mutta maataloudessa ei ainakaan vielä näy tätä kehitystä. Toki maatalousyrityksissä korostuu sekä itsensä että muiden johtaminen, joka on mielestäni tärkein yksittäinen maatalousyrityksen pyörittämiseen tarvittava taito.

Asiantuntijan työ voi tuoda joitain hyötyjä oman maatilan pyörittämiseen, sillä työssä saat jatkuvasti viitteitä siitä, mikä toimii ja mikä ei. Siten talousasiantuntijan pesti luo tiettyä painetta onnistua myös maatalousyrittäjän urapolulla.  Näistä asioista vain pitäisi aina osata ottaa oppia; yrittäjä ei saisi ”levätä laakereillaan” vaan pitäisi jaksaa opiskella ja olla perillä uudesta tiedosta tai keksinnöistä. Uuden oppiminen myös tukee jaksamista, sillä voisin kuvitella, että vuosikymmeniä samalla tavoin puurtaminen turruttaa ja tylsistyttää.

Yrittäjän vahvuudet pohdintaan

Maatalousyrittäjän on oltava pitkäjänteinen, sillä investointien maksuajat ovat pitkiä. Kun lehmä siemennetään, se poikii yhdeksän kuukauden päästä – jos syntyvä vasikka on lehmä, menee vielä reilu kaksi vuotta, että se tuottaa maitoa. Myös peltomaata on hoidettava pitkäjänteisesti, koska väärään aikaan tai väärällä tavalla tehdyt työt voivat johtaa pitkäaikaisiin seurauksiin.  Viljelyssä pitäisikin olla ajoituksen mestari.

Yrittäjän on syytä pohtia mitkä ovat omia vahvuuksia, vahvistettava niitä ja paikattava heikkouksia. Lähtökohtaisesti voisi todeta, että maatalousyrittäjien vahvuudet liittyvät konkreettiseen tekemiseen, sillä asiat pitää saada hoidettua pelloilla ja tuotantorakennuksissa. Byrokratia, talousasiat ja suunnittelu on usein ulkoistettu ja siihen löytyykin apukäsiä ja neuvontaa.

Muista armollisuus itseä kohtaan vaikeina aikoina

Maatalousyrittäjien asema ruokaketjussa on ollut jo vuosia vaikea, ja tämä näkyy taloudellisesti. Yksi yrittäjä ei voi vaikuttaa ruoan arvoketjuun tai muuttaa markkinoita, vaan tuotteen myyntihinta otetaan annettuna ja siihen on yritettävä sopeutua. Venäjän hyökkäyssota toi vielä valtavan kustannusten nousun. Ne, jotka olivat tuurilla tai viisaudessaan ostaneet tuotantopanokset ennen kriisiä, säästivät kymmeniä – ellei satoja – tuhansia euroja.

Pitkällä aikavälillä nykyinen taloudellinen tilanne ja kustannusten nousu on kestämätön. Markkinoiden nopea heilahtelu jakaa yrittäjiä voittajiin ja häviäjiin.  Itselle olisi osattava olla armollinen, sillä kaikkeen ei voi varautua, mutta moniin asioihin voi omalla tekemisellä vaikuttaa. Tuotannon ja talouden suunnitteluun löytyy tukea, myös henkinen tuki vaikeassa tilanteessa on tärkeää. Aina löytyy ratkaisuja ja ulospääsy tilanteesta kuin tilanteesta.

Matias Muhonen

Kirjoittaja on savonlinnalainen maatalousyrittäjä ja agronomi, joka toimii myös talousasiantuntijana Envitecpolis Oy:ssä.