Siirry sisältöön

Hyvinvoiva maatalousyrittäjä on yrityksen kivijalka

Koko ajan on kiire, perheelle ja ystäville ei jää oikein aikaa, syöminen hoidetaan, kun ehditään ja lomasta vaan haaveillaan. Sosiaalinen media luo paineita ja syyllistää. Talous on tiukilla ja mieltä painaa. Kuulostaako tutulta? Maidontuottaja Sanna Hämäläinen pohtii elokuun blogissa hyvinvoinnin perusasioita Yrittäjän hyvinvoinnin timantin näkökulmasta.

Valitettavasti etenkin sesonkiaikaan itsestänikin tuntuu monesti siltä, että päivät menevät kuin putkessa, jossa valo näkyy ehkä jossain marraskuun tienoilla. Kaikesta kiireestä ja työhön liittyvästä paineesta huolimatta omasta hyvinvoinnista tulee muistaa pitää huolta.

Sesongin kiireet, stressin ja pitkät työpäivät jaksaa paremmin, kun hyvinvoinnin perusasiat ovat kunnossa.  Mutta mitä ne perusasiat sitten ovat ja miten niitä voidaan arvioida?

Yrittäjän hyvinvoinnin timantti

Maatalousyrittäjän hyvinvointi koostuu monesta eri osa-alueesta. Yrittäjä voi arvioida omaa hyvinvointiaan erilaisten työkalujen ja mittareiden kautta. Yksi työkaluista on Yrittäjän hyvinvoinnin timantti, jonka avulla voidaan tarkastella eri hyvinvoinnin osa-alueiden vahvuuksia ja heikkouksia.

Timantti koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka vaikuttavat myös toisiinsa. Osa-alueet ovat ihmissuhteet, työmäärä ja työstä palautuminen, elintavat, työn henkinen kuormittavuus sekä työn mielekkyys ja usko tulevaan.

Ihanteellista olisi, että ne kaikki olisivat kunnossa, mutta tarvittaessa vahvoilla osa-alueilla voidaan myös tukea heikompia osa-alueita. Timantin voi täyttää itse tai yhdessä esimerkiksi hyvinvoinnin asiantuntijan kanssa.

Timantin osa-alueet

Ihmissuhteilla on iso merkitys niin yrittäjän elämän laatuun kuin yrityksen menestykseenkin. Mahdolliset ristiriidat perheessä ja parisuhteessa vaikuttavat yrityksen toimintaan, mutta myös yritykseen liittyvät ihmissuhdeongelmat vaikuttavat puolestaan perheeseen. Niin perheen sisäisistä kuin ulkoisistakin ihmissuhteista tulee pitää huolta ja mahdolliset ristiriidat tulee ratkoa, ennen kuin ne kärjistyvät kriiseiksi.

Maatalousyrittäjän työ on usein sitovaa ja työstä voi olla vaikea irrottautua. Työmäärällä ja työstä palautumisella pyritään tarkastelemaan yrittäjän työmäärää sekä mahdollisuuksia keventää ja tauottaa työtä. Jaksaakseen paremmin yrittäjän tulee saada riittävästi unta ja palautumisen kannalta on myös oleellista, että lomat pystytään pitämään ajallaan.

Jos yrittäjän työn kuormittavuus lisääntyy, se voi näkyä elintapojen heikkenemisenä. Elintavat osa-alueessa käsitellään yrittäjän ruokailutottumuksia, päihteiden käyttöä sekä nukkumiseen ja liikuntaan liittyviä asioita. Vaikka maatalousyrittäjän työ on usein fyysistä, sen rasitus ei yleensä riitä, vaan monipuolista liikuntaa tarvitaan myös vapaa-ajalla.

Yrittäjän henkinen hyvinvointi on iso osa työssäjaksamista ja työn mielekkyyttä. Yrittäjän henkiseen hyvinvointiin vaikuttavat mm. ihmissuhteet, työn määrä, työhön liittyvä byrokratia ja hallinnollinen taakka. Työn henkinen kuormittavuus osa-alueessa yrittäjän hyvinvointia tarkastellaan muun muassa stressiin, keskittymiskykyyn ja avun hankkimiseen liittyviä asioita.

Työn mielekkyyteen ja uskoon tulevaisuudesta vaikuttavat niin yrittäjän hyvinvointi, työn ja vapaa-ajan tasapaino kuin taloudelliset asiatkin. Näitä asioita on nostettu esiin viidennessä osa-alueessa, jossa pohditaan muun muassa miten yrittäjä kokee työn merkittävyyden sekä yrittäjän halua kehittää yritystä ja omaa osaamistaan.

Jokaisessa timantin osa-alueessa on kymmenen väittämää, joille annetaan pisteet yhdestä viiteen. Lopuksi sakaroille lasketaan keskiarvot, joiden avulla muodostuu yrittäjän oma hyvinvoinnin timantti. Mikäli joissain osa-alueessa keskiarvo on alle 3, tulisi pohtia, miten niitä voidaan vahvistaa ja tarvitaanko siihen apua.

Älä jää yksin

Yrittäjän hyvinvoinnin timantti luotiin osana Maatalousyrityksen kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta, Case: Järvi-Suomen kotieläinyrittäjät -opinnäytetyötä.

Opinnäytetyön kyselytutkimuksessa ja haastatteluissa nousi esille, että osa yrittäjistä kokee, ettei hyvinvoinnin tueksi tarkoitettu apu ole heitä varten. Mikään huoli tai murhe ei kuitenkaan ole niin pieni, etteikö siihen voi hakea apua.

Tärkeintä on, että yrittäjä ei jää yksin hautomaan asioita vaan hakee apua joko läheisiltään, työterveyshuollosta tai esimerkiksi hyvinvointihankkeesta. Näin ongelmat eivät pääse kasautumaan ja kuormittamaan yrittäjää.

Kun yrittäjä voi hyvin, hän jaksaa suunnitella tulevaisuutta ja huolehtia itsestään sekä perheestään. Hyvinvoiva yrittäjä on myös vahva kivijalka yritykselleen, jolloin yritys kestää haastavat ajat paremmin.

Sanna Hämäläinen

Kirjoittaja on maidontuottaja ja viittä vaille valmis Agrologi YAMK  Savonlinnasta. Työn, opiskelun ja luottamustoimien lisäksi aika kuluu perheen, koirien ja käsitöiden parissa.