Siirry sisältöön

Tolokkuja keinoja maaseudun yrittäjän ja yrityksen hyvinvointiin

Yksi menestyvän yrityksen tunnusmerkeistä on hyvinvoivat ihmiset. Kun pidät huolta omasta jaksamisestasi ja päivität osaamistasi, panostat samalla yritykseesi. Valmennuksissa ja työpajoissa tutustut toisiin yrittäjiin, saat vertaistukea ja löydät uusia näkökulmia arkiseen aherrukseen.

Haluamme koota kaikki maaseudun yrittäjät yhteen Pohjois-Pohjanmaan, Koillismaan ja Kainuun alueella luomaan maaseudulle paremmat edellytykset hyvinvoivaan yrittäjyyteen. Maaseudulla on monenlaista yrittäjyyttä – kaikki maaseudun eri yrittäjät ovat tervetulleita mukaan hankkeemme toimintaan. Ajankohtaisia asioita pääset seuraamaan Facebook-sivullamme, joka löytyy nimellä Maaseudun hyvinvoiva yrittäjä.

Kaikesta hankkeemme toiminnasta saat myös tietoa nettisivujemme kautta, ja tämän lisäksi viestimme tapahtumista yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa.

Mitä hanke tarjoaa maaseutuyrittäjille?

Hankkeen koulutuksia toteutetaan viitenä eri teemana. Teemat ovat: yrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaamisen edistäminen, työkyvyn edistäminen ja tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.

Yrittäjänä sinulla on mahdollisuus osallistua kaikkien teemojen toimintaan. Voit valita myös juuri sinua kiinnostavat teemat. Tallennamme koulutusten ja valmennusten aineistoja ja materiaaleja vähitellen näille sivuille Yrittäjälle-osioon. [sisäinen linkki Yrittäjälle-sivulle]

Hankkeen koulutuksiin ja valmennuksiin osallistuminen on maksutonta, mutta ne ovat de minimis -tuen alaista tukea yrityksille. Koulutuksiin osallistujille lähetetään tarkempaa tietoa aiheesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Ole rohkeasti yhteydessä, jos kaipaat lisätietoa hankkeesta.

Koulutusten ja valmennusten teemat, sisällöt ja toteuttamistavat:

1: Johtamisosaaminen, tammikuu–maaliskuu 2020

Pohdimme yhdessä oman yritystoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia osallistujilta tulevien tarpeiden mukaan. Koulutus käynnistyy yhteisellä tapaamisella, jossa voit tavata muita yrittäjiä. Aloitustapaamisen jälkeen voit joustavalla aikataululla kuunnella ja/tai katsella verkossa asiantuntijaluentoja.

2: Liiketoimintaosaaminen, lokakuu–joulukuu 2020

Liiketoimintaosaamisen teema tarjoaa valmiuksia ja osaamista oman yrityksen liiketoimintapotentiaalin tunnistamiseen ja kehittämiseen. Tarkemmat sisällöt ja toteutustapa rakentuvat osallistujilta tulleiden toiveiden mukaan. Lisäksi tietoa on tarjolla esimerkiksi Green Caresta ja kestävästä kehityksestä.

3: Vertaistoiminta ja yhteisöllisyys, helmikuu–huhtikuu ja marraskuu 2020

Tapaamisissa tutustut toisiin yrittäjiin, jonka kautta saat osaamista, tukea ja jaksamista arkeesi. Järjestämme alueellisia seminaareja, workshoppeja ja pop up -pajoja osallistujien toiveiden mukaisesti esimerkiksi seuraavista teemoista: hyvinvointi ja jaksaminen maaseutuyrittäjänä, verkostoitumisen hyödyt hyvinvoinnille, henkilökohtaiset voimavarat ja vahvuudet maaseutuyrittäjänä ja omassa ammatillisessa verkostossa sekä oman osaamisen tunnistaminen ja jakaminen.

4: Toimiva vuorovaikutus työyhteisössä, syyskuu–marraskuu 2020

Pohdimme yrityksen työntekijöiden voimavaroja ja vahvuuksia sekä tiiminä toimimisen tapoja. Tavoitteena on sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen sekä työilmapiirin parantaminen. Toteutus tapahtuu yhteisten tapaamisten, koulutustilaisuuksien ja virkistäytymisen avulla – kokonaisuus muotoutuu yrittäjien tarpeiden mukaisesti.

5: Työhyvinvointi, marraskuu 2019–joulukuu 2020

Tapaamisissa keskitymme yrittäjän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen, sillä usein kiireisen arjen keskellä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen voi jäädä liian vähälle huomiolle. Keskeisiä teemoja ovat mm. terveelliset elintavat (terveellinen ravinto, ruokarytmi, liikunta, työ- ja vapaa-ajan rytmittäminen, rentoutuminen) itsestä huolenpito, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi, työssä jaksaminen ja motivaatio, työergonomia ja turvallinen työympäristö. Teemoja tarkastellaan luentojen ja toiminnallisen työskentelyn avulla.