Siirry sisältöön

Liiketoimintaosaamista, työkykyä ja hyvinvointia maaseudun yrittäjille

Mitä

Menestyvä liiketoiminta ja yrittäjän hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu antavat eväitä näihin molempiin valmennuksissa, verkkokursseilla ja työpajoissa.

Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen -hankkeen keskeisiä teemoja ovat muun muassa liiketoiminta- ja johtamisosaaminen, työkyvyn tukeminen, verkostojen ja vertaistoiminnan vahvistaminen sekä toimiva vuorovaikutus.

Hankkeen tuloksena valmistuu malli maaseutuyrittämisen hyvistä käytännöistä sekä maaseutuyrittäjien hyvinvointia tuottavista ja edistävistä tekijöistä.

Kenelle

Kohderyhmänä ovat maaseudun eri alojen yrittäjät Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Milloin

Koulutusta ja työpajoja järjestään loppuvuodesta 2019 alkaen aina vuoden 2020 loppuun asti. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2019–30.4.2021.

Tekijät

Diakonia-ammattikorkeakoulun vahvuutena hankkeessa on yrittäjän hyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen. Kajaanin ammattikorkeakoulu vastaa yritysten liiketalouden ja johtamisen kehittämisestä. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.