Siirry sisältöön

Tulokset ja infograafit

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa etsittiin selkeyttä  maatalousyrittäjien elämäntilanteisiin ja työuriin Etelä-Savossa vuosina 2020 – 2022.

Mitä hankkeessa tavoiteltiin, tehtiin ja saavutettiin? Vastaus löytyy hankkeen keskeisimmän sisällön ja tulokset tiivistävästä infograafista.

Hankkeen tulokset tiivistävä infograafi

Maatalousyrittäjän hyvinvointia tukeva toimintamalli

Maatalousyrittäjän hyvinvointia tukevassa toimintamallissamme on kolme keskeistä osaa:

  • Voimavaralähtöinen yksilövalmennus ja työnohjaus
  • Pienryhmävalmennukset ja vertaistuki
  • Maaseudun verkostot hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena

Moniammatillisen tiimin hyvinvointi- ja valmennusmenetelmät

Koko hankkeen ajan mottonamme oli ”sinun ei tarvitse mahtua valmiiseen muottiin”. Siksi suunnittelimme ja järjestimme monipuolista toimintaa sekä maatalousyrittäjille että keskeisille sidosryhmille. Hankkeessa hyödynnettiin alla olevaan kuvaan tiivistettyjä hyvinvointi- ja valmennusmenetelmiä.

Maaseudun verkostot hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena

Tunnetko olevasi yksin? Tukea ja apua on saatavissa, ehkä lähempänä kuin osaat odottaa. Maaseudun verkostot ovat yrittäjien tukena erilaisissa elämän tilanteissa.

Maatalousyrittäjän hyvinvointia tukevan moniammatillisen yhteistyön toimintamalli

Hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin kahden toimijan moniammatillisia yrityskäyntejä maatalousyrittäjän hyvinvoinnin tueksi. Asiakaslähtöinen ja osallistava yhteistyö säästää yrittäjän aikaa ja tukee myös toimijoiden työssäjaksamista.

 

Toimintamallin työnjako moniammatillisen tiimin ja yrittäjän kesken

”Kukkaan ei voe tehä kaekkee, vuan kun jokkaenen tekköö jottaen niin kaekki tulloo tehyks”. Tätä savolaista viisautta soveltaen teimme tuloksellista yhteistyötä yrittäjien kanssa. Mallia saa soveltaa myös Savon ulkopuolella.